Styrelsen består av:
Gunnar Höglund
Anne Carlsson
Eva Klingenberg
Micaela Tranberg
Martin Höglund
Hanna Damström
Björn Tranberg
Anders Damström

Ersättare
Rogne Lundin