Det första mötet som anordnades i Åmotfors för att bilda en folketshusförening skedde så tidigt som 6 okt. 1907. En styrelse utsågs för att planera ett Folkets hus bygge på inköpt tomt. Åmotfors Folkets Husförening bildades dock inte förrän 1911.

Dock gick arbetet med att få till ett bygge av ett Folkets Hus ganska trögt, men den 5 april 1912 beslöt man dock om att uppföra grunden till Folkets Hus (nuvarande Åsvägen 2).

folketshus-asen
Invigningen kunde hållas 22 februari 1913 då bygget stod klart. Kostnaden för uppförandet av byggnaden uppgick till 1125 kr.

Vid 1957 ars årsmöte väcktes frågan om tillbyggnad av Folkets Hus, eventuellt en nybyggnad. Förslaget om nybyggnad blev antaget.
folketshus-60
Den 9 december 1962 invigdes ett nytt Folkets Hus på torget i Åmotfors