Välkommen till en härlig bioupplevelse i vår biograf. Åmotfors Folketshus Bio är den enda kvarvarande biografen i Eda kommun. Film visas varje vecka (utom för sommaruppehållet). Biografen är utrustad med  Barco digitalprojektor med 3D-enhet och ljudanläggning med Dolby Digital Surround. Biografen ägs och drivs av Folkets Hus föreningen i Åmotfors.

Förutsättningarna för rullstolsburna är goda med bra utrymme att sitta i den övre radens ytterkant.  Biosalongen går att hyra för privata filmvisningar, konferenser, teater och allt det salongen är lämpad för.

Kontakta oss så berättar vi mer.

stolar

Biljett, pris och platser

Vi visar film minst 1 kväll i veckan i en salong som har 224 publikplatser.
Biljettpriser: Ord. visning 100 kr.
Matiné: 90 kr

Åldersgränser

Biofilmer för barn under 15 år ska vara granskade och godkända av Statens medieråd. En film får inte godkännas för visning för barn under 7, 11 eller 15 år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen. Observera att tillståndskorten är avskaffade från 1 mars 2017. Detta betyder att tillståndskort inte längre behöver finnas tillgängliga på biograf i samband med visning.

1. Barntillåten Får ses på bio av alla oavsett ålder.
2. Från 7 år Får ses på bio av barn som fyllt 7 år.
3. Från 11 år Får ses på bio av barn som fyllt 11 år.
4. Från 15 år Får ses av personer som fyllt 15 år.

Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.

Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.

Statens medieråd vill poängtera att den nya lagstiftningen inte förändrar arbetet med att fastställa åldersgränser för film. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

En film som av någon anledning inte granskats får automatiskt 15-årsgräns.

Biografpersonalen är enligt lag skyldiga att kontrollera att åldersgränserna följs (Lag 2010:1882, §11). Man bör vara beredd att kunna styrka sin ålder med en ID-handling, till exempel pass. Om du vill veta mer om åldersgränser kan du läsa om det på Statens medieråds webbplats.

Presentkort

Presentkort finns i valörerna matiné och ordinarie pris

Tips inför biobesöket

1. För att underlätta insläppet till bion så kom i tid
2. Biografen öppnar ca 30 min före föreställningen.
3. Tänk på att filmen startar på utsatt tid.
4. Är ni ett sällskap samordna gärna betalningen om det går.

SF.s PRESENTKORT GÄLLER EJ HOS OSS!!!!
OBS!  vi tar endast kontant betalning, presentkort eller swish (123 449 04 21). EJ KORTBETALNING