Om biografen

Välkommen till en härlig bioupplevelse i vår biograf. Åmotfors Folketshus Bio är den enda kvarvarande biografen i Eda kommun. Film visas varje vecka (utom för sommaruppehållet). Biografen är utrustad med  Barco digitalprojektor med 3D-enhet och ljudanläggning med Dolby Digital Surround. Biografen ägs och drivs av Folkets Hus föreningen i Åmotfors.

Förutsättningarna för rullstolsburna är goda med bra utrymme att sitta i den övre raderns ytterkanter.  Biosalongen går att hyra för privata filmvisningar, konferenser, teater och allt det salongen är lämpad för.

Kontakta oss så berättar vi mer.

stolar

Biljett, pris och platser

Vi visar film minst 1 kväll i veckan i en salong som har 224 publikplatser.
Biljettpriser: Ord. visning 80 kr eller 90 kr för 3D.
Matiné: 70 kr

Åldersgränser

Statens medieråd avgör efter granskning om en film ska vara barntillåten, tillåten från 7 år, tillåten från 11 år eller tillåten från 15 år (“barnförbjuden”). 7- och 11-årsgränserna justeras neråt i vuxens sällskap, så att när filmen är tillåten från 7 år, så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap och vid 11-årsgräns får barn som har fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap. Med 15-årsgränsen är det annorlunda. Man måste ha fyllt 15 år för att få se en sådan film på biograf, även om man skulle besöka biografen i vuxens sällskap. Här gäller medierådets bedömning oavsett vad föräldrarna anser vara rätt. En film som av någon anledning inte granskats får automatiskt 15-årsgräns.

Biografpersonalen är enligt lag skyldiga att kontrollera att åldersgränserna följs (Lag 2010:1882, §11). Man bör vara beredd att kunna styrka sin ålder med en ID-handling, till exempel pass. Om du vill veta mer om åldersgränser kan du läsa om det på Statens medieråds webbplats.

Presentkort

Presentkort finns i valörerna matiné och ordinarie pris (tillägg får göras med 10 kr för 3D)

Tips inför biobesöket

1.För att underlätta insläppet till bion så kom i tid
2.Biografen öppnar ca 30 min före föreställningen.
3.Tänk på att filmen startar på utsatt tid.
4.Är ni ett sällskap samordna gärna betalningen om det går.

SF.s PRESENTKORT GÄLLER EJ HOS OSS!!!!
OBS!  vi tar endast kontant betalning, presentkort eller swish (123 449 04 21). EJ KORTBETALNING