Vet du att föreningar hyr lokaler på folkets hus utan kostnad?

En förening som är godkänd och registrerad i Eda kommun kan ansöka om nolltaxa för samlingslokaler hos kommunen.

Nolltaxebidrag utgår med maximalt 5 000 kronor per år och lokalnyttjande förening. Extra nolltaxebidrag kan sökas av förening som har ytterligare behov av att hyra lokal för sin verksamhet och som saknar tillgång till egen lokal. För studieförbund och deras verksamhet gäller ett nolltaxebidrag med maximalt 150 kronor per hyrestillfälle.

Bidrag genom nolltaxan för samlingslokaler lämnas till den lokalhållande förening som svarar för uthyrningen av samlingslokal. Bidrag bestäms utifrån de hyresavtal som fastställs mellan Eda kommun och den lokalhållande föreningen.